SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INDIAN- india3n~.
Etymologi
[av eng. indian, adj., indisk (jfr INDIAN)]
i ssgr: indisk; indiansk.
Ssgr (Anm. Hit förda ssgr anslutas av språkkänslan till INDIAN o. uppfattas ss. ssgr med detta ord): INDIAN-BLÅTT, n. [jfr eng. indian blue] indigoblått. MeddSlöjdF 1896, s. 46 (efter handl. fr. 1684).
-KRASSE. [av eng. indian cress] det från Sydamerika stammande växtsläktet Tropæolum Lin., tillhörande familjen Gruinales; särsk. örten Tropæolum majus Lin., indiansk l. indisk krasse, kapucinerkrasse; jfr -SKÖLDING. Svensson Kulturv. 306 (1893). Jönsson Gagnv. 145 (1910).
-RÖDT, n. [jfr eng. indian red] indiskt rödt (se INDISK 1 c). MeddSlöjdF 1896, s. 46 (efter handl. fr. 1684).
-SKÖLDING. [förleden använd i anslutning till INDIAN-KRASSE] av landtbruksakademien föreslagen benämning på örten Tropæolum majus Lin., indiankrasse. NormFört. 25 (1894).
-SOMMAR. [av eng. indian summer, benämning på en i vissa av indianerna bebodda trakter av Nordamerika under senhösten inträffande period av lugnt, torrt o. mildt väder med soldis] efter den egentliga sommarens slut inträffande, längre l. kortare period av varma, sommarliknande dagar med hög o. klar luft; brittsommar; jfr indiansk sommar (se INDIANSK 2 c). JJNervander 1: 50 (1847). LfF 1909, s. 286. särsk. bildl. Lundegård LaMouche 89 (1891). Wennerbom .. blomstrade i en andra ungdom, som åtminstone kunde anses för treflig indiansommar. Hedenstierna Svenssons 105 (1903).
Ssg: indiansommar-dag. Lundegård Prom. 1: 25 (1893).
Spoiler title
Spoiler content