SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
IN ssgr (forts.):
IN-FOSTRA. (†) i uttr. infostra sig en mening o. d., låta en mening l. åsikt uppkomma o. slå rot o. växa hos sig. Sedan han en gång infostrat sigh en besynnerlig mening, blef (han) enhärdig widh det han hade begynt. Hiärne Orth. 13 (1717).
-FOT. (†) jäg. inspår. Infot. .. (dvs.) Vildspår in till ett stånd eller annat ställe hvaromkring man ringar. Svederus Jagt 335 (1832). Dalin (1852).
Spoiler title
Spoiler content