SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTARSIA intar4sia, r. l. f.; best. -an; pl. (i konkret bet.) -or (VFl. 1928, s. 137, osv.) l. -er (Norlind Akvam. 210 (1928) osv.).
Etymologi
[efter t. intarsia, bildat till it. intarsiare, inlägga (se d. o. 2), o. intarsio l. intarsiatura, inlagt arbete, av in- (se IN-, pref.1) o. tarsia, inlagt arbete]
(i fackspr.) inläggning i trä (av annat träslag, pärlemor o. d.); äv. konkret: inlagt arbete resp.: inlagt parti i ett föremål; jfr MARKETERI. 1MinnNordM II. 3: 3 (1881). Spelbord med intarsia. HistKonstindUtstMalmö 1896, s. 8. Hahr ArkitH 381 (1902). — jfr PÄRLEMOR-INTARSIA.
Ssgr (i fackspr.): INTARSIA-ARBETE~020, äv. ~200. i sht konkret. Rosenträ .. användes huvudsakligen för intarsiaarbeten. Landsm. XVIII. 1: 30 (1912).
-PANEL. panel med intarsia. UpplFmT 3: 307 (1896).
Spoiler title
Spoiler content