SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTERFEROMETER in1terfe1rωme4ter l. -ro- l. -rå-, r.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[jfr t. interferometer; av eng. interferometer; av interfere (se INTERFERERA) o. -METER]
fys. instrument för avståndsmätning med hjälp av ljusets interferens. 2NF 18: 425 (1912). PopAstrT 1921, s. 63.
Spoiler title
Spoiler content