SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-SLÄPPA, -ning. (föga br.) släppa ned (ngt i ngt). SvTyHlex. (1851, 1872). Då vattnet friskt kokar, isläppes hummern. Zetterstrand Kokb. 112 (1883).
-SLÄTT. (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) vävn. islag, inslag (se d. o. 2), väft. En art linne, hvaruti ränningen är af hampa, och islätten af hör. Möller (1755; under cretonne). Landsm. 1: 227 (1879; fr. Skåne).
Spoiler title
Spoiler content