SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
ISMUGSKLÄDER, sbst. pl.
Etymologi
[fsv. ismugskläþe, n. pl.; jfr ä. d. ismugsklæder, ävensom isl. ísmótt, huvudöppning (på klädesplagg); första ssgsleden är bildad till fsv. i (se I, prep. o. adv.2) o. smiugha (se SMYGA)]
(†) klädesplagg som pådragas över huvudet; särsk. om klädesplagg som bäras närmast kroppen, skjorta, linntyg. Spegel GW 104 (1685). (Döden) är oss mera när, än våra ismugs kläder. Kolmodin QvSp. 1: 315 (1732).
Spoiler title
Spoiler content