SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1934  
JOKA 3ka2, r. l. f.; best. -an; pl. -or; förr äv. JUCKA, sbst.2, r. l. f.
Ordformer
(jucka 1856)
Etymologi
[jfr d. juk, jukke; av eng. yoke, eg.: ok (se OK), resp. nt. jücke l. holl. juk]
skeppsb. benämning på ett slags stötta avsedd att uppbära plank l. bräder, vilken anbringas på s. k. galgar (se GALGE 3) omkring under byggnad varande skepp o. båtar. Uggla Skeppsb. SvEngLex. (1856).