SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1934  
JÄVNA, se JÄMNA, sbst.2