SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KALMAR- kal3mar~, förr äv. KALMARA- l. KALMARE- l. KALMARNE-.
Ordformer
(förr ofta skrivet cal-)
Etymologi
[av stadsnamnet KALMAR, resp. dettas äldre form KALMARNE, till KALM, sbst.1]
i ssgr: i l. från l. tillhörande l. utmärkande för staden Kalmar.
Ssgr: A: KALMAR-BO, m.||ig. jfr KALMARIT 2. WoJ (1891).
-DROPPAR, -OLJA, -ROT, se KALMUS-DROPPAR, -OLJA, -ROT anm.
-SILKE. (kalmar- 1525. kalmare- 1525) [jfr ä. d. kalmarssilke] (†) om från Kalmar försåld l. levererad hampa. SthmSkotteb. 1525, s. 310.
-SJUKA, r. l. f. benämning på ett slags epidemisk hjärnhinneinflammation vilken under år 1854 o. de närmast följande åren uppträdde på flera ställen i Sverge, bl. a. i Kalmar; jfr DRAG-SJUKA. SundhetscollBer. 1856, s. 45. 3NF 9: 1118 (1928).
-UNION(EN). (kalmar- 1776 osv. kalmare- 1731c. 1790) hist. benämning på den förening som ingicks (l. ansågs ingången) mellan de tre nordiska rikena 1397 i samband med Eriks av Pommern kröning i Kalmar. Hyphoff InlSvHist. 139 (1731). Lagerbring 1Hist. 3: 771 (1776). HT 1930, s. 405.
B (†): KALMARA-TÅT. (kalmara- 1548. kalmarne- 1535) [jfr mnt. Kalmars drāt] tågvirke (av det slag) som förr försåldes l. levererades från Kalmar; äv. om för försäljning avpassad kvantitet av nämnda tågvirke. TullbSthm 1535, s. 39 a. 15 kalmara tåth(e)r. SthmSkotteb. 1548, s. 105.
C (†): KALMARE-FÖRENING(EN). kalmarunion(en); äv. om det till grund för denna union liggande aktstycket. Hyphoff InlSvHist. 139 (1731). (Drottning Margareta) utarbetade .. den ryktbara Kalmare-Förening. Dalin Hist. 2: 598 (1750). Heinrich (1814).
-ROT, se KALMUS-ROT anm.
-SILKE, -UNION, se A.
D (†): KALMARNE-TÅT, se B.
Spoiler title
Spoiler content