SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KAPSTAN kap4stan, äv. med eng. uttal, r.; best. =; pl. -s (TT 1896, Allm. s. 40).
Etymologi
[jfr mnl. kapestant, holl. kaapstand, kaapstander, t. kapstan; av eng. capstan, capstand, av fr. cabestan (i ä. fr. äv. capestan, tidigast cabestant) l. (liksom fr. cabestan) av prov. cabestan, av ä. cabestran (varav sp. cabest(r)ante), till cabestre, blocktåg, grimma (motsv. fr. chevêtre, avväxling, i ä. fr.: grimma), av lat. capistrum, band, grimma, till capere, taga, gripa, fatta (se KAPERA). — Jfr KAPSTÅNDARE]
tekn. vindspel (ankar-, förhalningsspel) med vertikal spelaxel (avsett att kringvridas av manskap som går rundt o. skjuter på spelbommarna; i senare tid äv. maskindrivet); gångspel (se d. o. 1). TT 1896, Allm. s. 40. Därs. 1900, Allm. s. 82.
Spoiler title
Spoiler content