SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KARAMBOLLERA kar1ambole4ra, äv. -aŋ-, l. 01—, l. -bål-, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. KARAMBOLERA -bol- l. -bål- l. -bωl-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KARAMBOLLAGE.
Ordformer
(karambol- (ca-) 1832 osv. karamboll- (ca-) 1839 osv. karrambol- 1853)
Etymologi
[jfr t. karambolieren, fr. caramboler; till KARAMBOLL]
spelt. i biljardspel: med spelbollen träffa (två l. flera andra bollar) i en stöt; äv. intr., om bollar: stöta samman (med varandra). Lundequist KonstSpel. 1: 25 (1832). Lindskog Spelb. 312 (1847). Ett par karrambolerande biljardbollar. Bremer NVerld. 2: 106 (1853). 3NF 3: 287 (1924). — särsk. i bildl. anv.: stöta samman (med ngn l. ngt). Gabrielle .. karambollerade helt oförtänkt, när hon öppnade dörren, med assessoren, som i detsamma inträdde. Bremer Hem. 1: 315 (1839). Grebst Korea 268 (1912).
Spoiler title
Spoiler content