SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1935  
KARRÉ kare4, r. l. m.; best. -n l. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet car(r)é(e). karré 1858 osv. quar(r)é (-ee) 17581857)
Etymologi
[jfr d. karré, t. karree; av fr. carré (ä. fr. quarré), fyrkant, fyrkantigt föremål, äv.: grupp av fyra, substantivering av carré, adj., av lat. quadratus, fyrkantig (se KVADRAT)]
1) (ss. enkelt ord numera bl. i a) rätvinklig, fyrsidig, liksidig figur, fyrkant, kvadrat. Andersson (1845). Ekbohrn (1868; äv. i den postuma uppl. 1904). — särsk.
a) (föga br.) trädg. på enhetligt sätt bevuxen, fyrkantig markyta i trädgård, trädgårdskvarter. Virdestam Östrabo 74 (cit. fr. 1794).
b) dans. i kontradans: (uppställning i) fyrkant; stundom äv. om viss dans(tur) med uppställning i fyrkant. Tersmeden Mem. 1: 202 (c. 1780). Walcke Dansk. 2: 14 (1785; om viss danstur). Uppställning till fransäs är uti Quarré, med 6 à 8 par på hvarje sida. Gjörcke AnvSällskapsd. 100 (1850).
c) mil. o. sjömil. = FYRKANT II 1 b α. CPiper (1709) i HH XXI. 1: 2. (Fiendens) kavalleri sprängde fram på isen och slog en ring kring .. (Dunckers) skara, som .. formerat karré. Cygnæus Bild. 249 (1858). Wrangel SvFlBok 464 (1898).
2) [jfr fr. carré de mouton, ”halva sadeln” på slaktat får] slakt. o. kok. urspr.: korthugget ländstycke (”halva sadeln”) av slaktat svin, ngn gg äv. av slaktat får; numera vanl. i vidsträcktare anv. o. innefattande äv. (undre delen av) kotlettraden. Stekt, marinerad karré. Nordström Matlagn. 61 (1822). Björklund Kokb. 87 (1847). Carré är blott ett större stycke af halfva sadeln. Hagdahl Kok. 519 (1879; i fråga om får). Carrén (av svin) skäres i jemn fyrkant. Därs. 536. Kjerrulf Köttbesigtn. 30 (1896). — jfr FLÄSK-, LAMM-, SVIN-KARRÉ.
3) spelt. eg.: grupp av fyra.
a) (förr) i kortspelet allians, om budet ”allians med levée”, vilket bl. a. innebar att spelaren hade rätt att utbyta fyra av sina handkort mot talongens fyra kort. Düben Talism. 6: 17 (1818). Lindskog Spelb. 224 (1847).
b) i piké: spelparti bestående av fyra spel. Lindskog Spelb. 57 (1847). Hagdahl DBäst. 200 (1885).
Ssg: (1) KARRÉ-PLÖJNING. [jfr t. karreepflügen] (mindre br.) landt. eg. i fråga om fyrkantigt åkerfält, i utvidgad anv. äv. i fråga om åker av annan form: figurplöjning. Juhlin-Dannfelt 95 (1886). LmUppslB 264 (1923). TySvO 1236 (1932).
Avledn.: KARRERAD, p. adj. (förr äv. skrivet ca-) [jfr t. kar(r)iert, rutig; till fr. carré, fyrkantig] (†) till 1; om (klädesplagg av) tyg: rutig. SthmModeJ 1843, nr 1, s. 8. NJournD 1855, s. 79.
Spoiler title
Spoiler content