SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASCHMIR kaʃ4mir l. 04 (kaʃ4mir LoW (1911); -mi´r SvUppslB (1933)), äv. (numera föga br.) KASIMIR ka4simir l. 302 (ca`simir Weste; kàsimirr Dalin), r. l. m. (CVAStrandberg 5: 99 (1862), Östergren (1929)) l. n. (Nordforss (1805), Östergren (1929)); best. -en, äv. -n, ss. n. -et; pl. (i bet.: olika slag av kaschmir l. kaschmirschalar) -er. Anm. Den fr. pl.-formen cachemires förekommer i SthmModeJ 1845, s. 40.
Ordformer
(äv. skrivet ca-. kaschemir (cache-, kashe-, -ire) 18431910 (: caschemirsväst). kaschimir (cachi-, cashi-) 1803 (: Cachimirs väst)1858. kaschmir (kach-, kash-, kasj-) 18451933. kasemir (ca-) 18071884. kasimir (ca-) 18011933. cassimir 1798)
Etymologi
[jfr t. kaschmir, kasimir, eng. cashmere, cassimere, casimire, kerseymere, fr. cachemire; av namnet på den indiska staten Kaschmir (jfr KASCHMIR-). Med avs. på uppkomsten ur ortnamn jfr DAMAST, KALIKÅ, MUSLIN m. fl.]
1) eg.: mjuk o. fin, treskaftad kypertvävnad av kaschmirgetens bottenull (använd särsk. till ”äkta schalar”, ”kaschmirschalar”); vanl. i utvidgad anv., om olika imitationer (särsk. fina, smidiga, kyprade ylletyger) av denna vävnad. Sundelius NorrköpMinne 128 (1798). Ett par mest nya Pantalonger af Casimir. LdVBl. 1822, nr 42, s. 4. Stor Hof-Uniform, med guldgalonerade långbyxor af hvit Casimir. FöreskrHofuniform 1862. (Etatsrådet hade) en hvit sommardräkt af cachemir. Strindberg Fagerv. 227 (1902). KarlJohStil. 40 (1924). NDA(A) 1933, nr 313, s. 9. — jfr ATLAS-, BOMULLS-, SIDEN-KASCHMIR m. fl.
2) (i sht förr) elliptiskt för: kaschmirschal (se KASCHMIR- ssgr). JournLTh. 1812, nr 286, s. 4. Lång cachemire med palm-mönster. SthmModeJ 1843, nr 6, s. 8. SthmFig. 1847, s. 180. Bergman LBrenn. 68 (1928).
Ssgr (till 1, särsk. till denna bet.:s utvidgade anv.; jfr KASCHMIR- ssgr): A: KASCHMIR-BLUS. (kaschmirs-) (i sht förr) NJournD 1854, s. 111.
-BYXOR, pl. (kaschmirs-) (i sht förr) jfr -PANTALONGER. BoupptVäxjö 1817.
-JACKA. (kaschmirs-) (i sht förr) Gossbarnen äro klädde i korta kasimirs-jackor. JournLTh. 1810, s. 996. NJournD 1857, s. 120.
-JACKETT. (i sht förr) Strindberg Hafsb. 154 (1890).
-KAPPA. (kaschmirs-) (i sht förr) jfr -MANTEL. JournLTh. 1811, s. 999. NJournD 1855, s. 20.
-KLÄNNING. (kaschmir- 1900 osv. kaschmirs- 18521929)
1) (i sht förr) klänning av kaschmir. SthmModeJ 1855, s. 47. Östergren (1929).
2) (†) kostym av kaschmir. Tom .. i sin välborstade kasimirsklädning, sin fina kastorhatt, blanka stöflar, sina välstärkta manchetter och halskrage, såg aldeles ut som en biskop i Kartago. Callerholm Stowe 214 (1852; eng. orig.: in his well-brushed broadcloth suit).
-MANTEL. (i sht förr) SthmModeJ 1847, s. 96.
-PANTALONGER, pl. (kaschmirs-) (i sht förr) BoupptVäxjö 1816. Alla dansande herrar (på hovbalerna) buro hvita kasimirspantalonger, ett lika dyrt som ömtåligt plagg. Cederström Minn. 56 (1913).
-VÄST. (kaschmir- 1906 osv. kaschmirs- 18031910) (i sht förr) BoupptVäxjö 1803. En man i trettiotalets kostym: kaschmirsväst, blå rock och svart sidenhalsduk, virad ända upp till hakan. Bergman Skepp. 63 (1915).
B (numera mindre br.): KASCHMIRS-BLUS, -BYXOR, -JACKA, -KAPPA, -KLÄNNING, -PANTALONGER, -VÄST, se A.
Spoiler title
Spoiler content