SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASCHMIR- kaʃ3mir~ l. 03~, äv. 40~, äv. (numera föga br.) KASCHMIRS- kaʃ3mirs~, äv. 40~, äv. (numera föga br.) KASIMIR- ka4simir~ l. 300~ l. KASIMIRS- ka4simirs~ l. 300~.
Ordformer
(äv. skrivet ca-. kachemir- (ca-) 1866 (: cachemirschal)1892 (: Kachemirull). kaschemirs- 1855 (: Kaschemirs-ull). kaschmir- (kash-, kasj-) 1851 (: Kaschmirschal) osv. kaschmirs- (-iers-) 1844 (: kaschmirsschalarnas)1891 (: Kaschmirsget). kasimir- 1892 (: Kasimirull). kasimirs- (ca-) 1823 (: casimirs-shawlar)1824 (: Kasimirs-Shawl))
Etymologi
[jfr t. kaschmir-, eng. cashmere (i ssgr); ssgsform till namnet på den ostindiska staten Kaschmir; jfr KASCHMIR]
i ssgr, för att beteckna ngt ss. hemmahörande i l. ledande sitt ursprung från osv. Kaschmir i Ostindien.
Ssgr (jfr KASCHMIR ssgr): A: KASCHMIR-GET. (kaschmir- 1874 osv. kaschmirs- 18511891) [jfr t. kaschmirziege, eng. cashmeregoat] den i Tibet o. Buchara hemmahörande (o. därifrån till andra trakter införda) geten Capra Falconeri domestica Hügel, högt skattad på grund av sin fina, dunlika bottenull, som särsk. i Kaschmir o. Frankrike användes till förfärdigande av dyrbara ylletyger. SvTyHlex. (1851). Lilljeborg Däggdj. 851 (1874). 4Brehm 1: 590 (1920).
-SCHAL. (kaschmir- 1851 osv. kaschmirs- 18231844) [jfr t. kaschmirschal, eng. cashmereshawl] (i sht förr) eg.: schal från Kaschmir; fin schal tillvärkad av kaschmirull; äv. i utvidgad anv., om imitation av en dylik schal. KonstNyhMag. 5: 28 (1823). De mjuka, läckra kaschmirschalarna, som äro så fina, att de kunna dragas genom en fingerring. Hedin Pol 1: 164 (1911). Bergman LBrenn. 48 (1928).
-ULL. (kaschmir- 18921932. kaschmirs- 18451855) [jfr t. kaschmirwolle, eng. cashmerewool] kaschmirgetens fina, dunlika bottenull. Almström Handelsv. 454 (1845). TySvO 1239 (1932).
B (numera föga br.): KASCHMIRS-GET, -SCHAL, -ULL, se A.
Spoiler title
Spoiler content