SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KASEVIA ka3se~vi2a l. KASSEVIA kas3e~ (ka`ssevia Weste; kassévia Forssell SkandGrässl. 2 (1867)), r. l. f.; best. -an; förr äv. KASSEVIAR, m.
Ordformer
(kasevia 17791918. kasevija 18651894. kassevia 7471867. kassäfja 1769. kasseviar 1838. kassevija 1871. kassvia 1779 (: Kassvie-gräset)1877)
Etymologi
[sv. dial. kas(s)evia; sannol. till KASSE, sbst.3 o. utgående från en bet.: (böjligt, segt) växtmaterial varav kassar förfärdigas. Senare ssgsleden är möjl. sv. dial. viar(e), namn på olika växter (se VIAR); jfr VIAL. Formen kase- beror på anslutning till KASE II 2]
(numera föga br.) det på stränderna av sjöar o. åar i mellersta o. södra Sv. växande gräset Glyceria aquatica (Lin.) Wahlb.; jättegröe. Linné Vg. 48 (1747; fr. Västerg.). Lindman FanerogFl. 95 (1918).
Ssg: KASEVIE-GRÄS(ET). (†) = KASEVIA. BBergius PVetA 1769, s. 55. Fischerström 1: 262 (1779).
Spoiler title
Spoiler content