SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KAX kak4s, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[av okänt urspr.]
(i fackspr.) borrkax, borrmjöl. Rinman 1: 346 (1788). Wetterdal Grufbr. 136 (1878). Koch Arb. 37 (1912). — jfr BORR-KAX.
Spoiler title
Spoiler content