SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KELTISERA käl1tise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. keltisieren, eng. celticize; avledn. av KELT, sbst.2; med avs. på bildningen jfr DANISERA, GERMANISERA m. fl.]
(i fackspr.)
1) tr.: ombilda till likhet med kelterna l. keltiska förhållanden, göra keltisk, giva keltisk prägel åt; äv. i pass. med intr. bet. Charpentier IeurSpr. 226 (1915). Den engelska kulturen keltiseras allt mer och mer. Nordenstreng EurMänRas. 158 (1917).
2) intr.: ansluta sig till keltisk stil o. d.; särsk. i p. pr. Keltiserande engelska 1700-talsdiktare. Blanck GeijerGötDiktn. 217 (1918).