SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLAPPHOLT, sbst.2
Etymologi
[liksom ä. d. klæpholt ombildning av holl. klapoor (mnl. clap(p)oor), av ä. fr. clapoir (fr. clapier), kaninhåla, bordell, venerisk böld; av germ. stammen klap(p)- (se KLAPPA, v.); jfr ä. eng. clap, gonorré]
(†) benämning på venerisk, av böld(er) l. svullnad kännetecknad sjukdom. BOlavi 89 a (1578). När en haffuer vmgenge hafft j okyskheet medh Quinfolck, och sedhan bekommet bölder widh hemmeltinget, såsom äre kolb, slijer, klapholt. Därs. 133 a.