SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLIMATISK klima4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. klimatisk, t. klimatisch, eng. climatic; avledn. av KLIMAT]
motsv. KLIMAT 4: som beror på l. har avseende på l. sammanhänger med klimatet, klimat-, väderleks-; luft-. Gynnsamma klimatiska förhållanden, betingelser. Geijer I. 5: 208 (1819). Klimatiska kurorter. Uhrström Hemläk. 198 (1879). Upp till mellersta Norrland lever tallen och granen ännu under sitt klimatiska optimum. NordT 1926, s. 374. Klimatiskt mera gynnade länder (än Sverge). SvD(A) 1931, nr 177, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content