SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLIPPARE, sbst.4, m. l. r.
Etymologi
[omändring av KLIPP-FISK med anslutning till KLIPPARE, sbst.1—3]
(†) (individ l. art av) fisksläktet Chætodon Art.; jfr KLIPP-FISK 2 b. Linné MusReg. 61 (1754). Brander NatH 32 (1785). Schück (1854).
Spoiler title
Spoiler content