SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLYFTA klyf3ta2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(klif(f)ta c. 16451915 (hos finl. förf.). kloffta 1581. klyf(f)ta 1639 osv.)
Etymologi
[fsv. klyfta (CodUps. C 20 246 (i bet. 3)), sv. dial. klyfta, klofta, klöfta, äv. klifta (Finl.), i bet. 3; avledn. av KLYFTA, sbst.1]
1) (knappast br.) klyva (itu). (Räven till vargen:) Vi skole hielpas åt, at osten hädanlyfta, / Och sedan honom jemnt i tvenne delar klyfta. Kolmodin QvSp. 1: 310 (1732).
2) i sht geol. refl. l. i pass. med intr. bet., om bärgart: förklyfta sig förklyftas; äv.: dela sig i block. En kägla af hornblendeskiffer, som nere i stranden var klyftad i oerhörda block. Strindberg Hafsb. 86 (1890). Frosten har sprängt sönder de klyftade skifferhällarna (vid Abiskojokk). Sandström NatArb. 2: 244 (1910). Berg, / där marmorn klyftar sig. Österling Fackl. 65 (1918). — särsk. ss. vbalsbst. -ning, förklyftning; äv. konkret. VetAH 1760, s. 24. Nya klyftningar med vatten påträffades. PT 1905, nr 54 A, s. 3.
3) (i sht i fråga om ä. förh., bygdemålsfärgat) urspr.: skava (lin l. i sällsynta fall hampa) i (urspr.) ”stångklyfta” l. (senare) en mindre med järnskodd tunga l. ”käft” försedd bråka för att borttaga de träaktiga partiklarna (”skävorna”) i linet (l. hampan); jfr KLYFTA, sbst.2. September .. Röta Lijn och Hampa. Item: Bråka, Kloffta och Häckla. Brahe Oec. 97 (1581; uppl. 1920). Näst Skäckandet följer Klyftandet, och på klyftandet Häcklandet. Broman Glys. 3: 70 (c. 1730). 4GbgVSH V—VI. 4: 59 (1903). Bengts Vargt. 64 (1915).
Särsk. förb.: KLYFTA UPP10 4. (tillf.) till 1: gm klyvning dela upp, klyva upp. Kaudern Mad. 117 (1913).
Ssgr: A: (2) KLYFT-ORT, se KLYFTA, sbst.1 ssgr.
(2) -YTA. geol. yta utefter vilken en bärgart l. ett bärgparti klyftat sig. JernkA 1832, Bih. s. 317. SvRike I. 1: 43 (1899).
B: (3) KLYFTE-FALL. (i sht i fråga om ä. förh., starkt bygdemålsfärgat) avfall vid ”klyftning”. BoupptToftnäs 1723. Landsm. XI. 9: 10 (1896).
Spoiler title
Spoiler content