SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLÖVER klø4ver, sbst.3, r.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[möjl. bildl. anv. av KLÖVER, sbst.1; tappen i fråga har ofta i genomskärning en klöverbladsliknande form; jfr KLÖVER, sbst.1 3]
tekn. i valsvärk: vid yttre ändan av den arbetande delen av en vals anbragt tappkoppling för rörelsens fortledande till l. från en annan axel; jfr KLÖV, sbst.4 JernkA 1868, s. 225. Därs. 1881, s. 446.
Ssg: KLÖVER-TAPP. tekn. = KLÖVER, sbst.3 JernkA 1867, s. 259. Patent nr 61215, s. 3 (1926).
Spoiler title
Spoiler content