SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLÖVRA, v. -ade.
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) klövra, sannol. avledn. av KLÖVER, sbst.4]
(i Finl., vard.) gå med ostadiga steg, ragla; jfr KLÖVER, sbst.4 2. FoU 15: 54 (1902). Bergroth FinlSv. 337 (1917).
Spoiler title
Spoiler content