SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KLÖVSADEL klø3v~sa2del, r. l. m.; best. -n ((†) -sadelen Rudbeck Atl. 1: 615 (1679)); pl. -sadlar.
Ordformer
(kle(e)f(f)- (cl-) 15381827. klöv- (klöf(f)-) 1538 osv. -saal 1672. -sadel(l) 1538 osv.)
Etymologi
[fsv. klyfsaþul (clif saul); av KLÖV, sbst.3 1, o. SADEL]
packsadel som användes ss. underlag för klövjebörda. VarRerV 43 (1538). Nils Sture (fördes) igenom Stockholm Stad på en åkarehäst medh en klöfsadel och halmkrantz. HSH 21: 17 (c. 1575). Rig 1931, s. 91.
Ssgr: A: KLÖVSADEL-BYGGNAD. (i fackspr.) byggnad bestående av ett lägre mellanparti mellan två högre ändpartier (o. sålunda företeende en viss likhet med en klövsadel med på densamma placerad, åt båda hållen lika fördelad börda); jfr -KYRKA. SvUppslB (1933).
-FORM; pl. -er. (-sadel- 1866. -sadels- 1881) (i fackspr.) i fråga om kyrkor med torn i båda ändar; jfr -KYRKA. Thomée IllSv. 304 (1866). Öland och sydöstra delen af Småland företedde en egendomlig kyrkform, den så kallade klöfsadelsformen. Eichhorn KonstH 44 (1881).
-HÄST. (föga br.) med klövsadel försedd häst, klövjehäst. KrigVAH 1882, s. 17.
-KYRKA. (-sadel- 18841929. -sadels- 18731930) (i fackspr.) kyrka med torn i båda ändar; jfr -BYGGNAD. UB 1: 298 (1873). Hildebrand Medelt. 2: 674 (1897). 3NF 12: 410 (1930).
-MAKARE. (förr) Lind (1749; under saum-sattel-macher).
B: KLÖVSADELS-FORM, -KYRKA, se A.
Spoiler title
Spoiler content