SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KNAPER, sbst.2, n.?
Etymologi
[sannol. elliptiskt för KNAPER-FOLK (l. KNAPER-HERRSKAP)]
(tillf., †) = KNAPER-FOLK. (Det tröstar mig) att dessa menniskor, våra grannar, .. i sjelfva verket dock icke äro bönder. Det är bara knaper. Almqvist Amor. 81 (1839).
Spoiler title
Spoiler content