SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1936  
KNÄPPA, numera bl. ss. senare ssgsled ~knäp2a, i bet. 1 f. l. r., i bet. 2, 3 r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[till KNÄPPA, v.1]
1) [fågeln har möjl. erhållit sitt namn på grund av sitt läte] (†) simfågeln Phalacrocorax carbo Lin., storskarv, havstjäder, ålkråka; jfr KNÄPPA, v.1 I. Linc. (1640; under fulica).
2) nötknäppare; jfr KNÄPPA, v.1 II 6; numera bl. ngn gg i ssgn NÖT-KNÄPPA. Lind (1749). Schultze Ordb. 2346 (c. 1755). jfr NÖT-KNÄPPA.
3) plötsligt inträdande svår hemsökelse av ngt; i ssgn HUNGER-KNÄPPA; jfr KNÄPPA, v.1 II, ävensom KNÄPP, 2 c o. e.
Spoiler title
Spoiler content