SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KRAMLA, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[sv. dial. kramla; jfr nor. kramla, klämma, knipa; avledn. av KRAMA]
(†)
1) krama (i sht ss. ömhetsbetygelse). Verelius 98 (1681). Amman 52 (1756). Nordforss (1805).
2) kastrera gm att klämma sönder testiklarna. Schultze Ordb. 2422 (c. 1755). Weste FörslSAOB (1823).
3) gripa tag (i ngt), ”grabba”. Kolmodin QvSp. 1: 37 (1732). Schultze Ordb. 2422 (c. 1755).
4) krypa, kräla; äv.: kliva. Schultze Ordb. 2422 (c. 1755). Weise 1: 98 (1769).
Särsk. förb.: KRAMLA SIG IN. (†) till 4: krypa in. Weise 2: 179 (1771).
Spoiler title
Spoiler content