SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KRAMLA kram3la2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[avledn. av KRAMLA, sbst.1; jfr BEKRAMLA]
(i fackspr.) fästa (ngt) medelst kramlor. TT 1896, Byggn. s. 61. Bildmark Entrepr. 105 (1921).
Särsk. förb. (i fackspr.): KRAMLA FAST10 4. Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 326 (1880).
KRAMLA SAMMAN10 32 l. 40, äv. TILLSAMMAN(S)040 l. 032. König Mec. 137 (1752).
Spoiler title
Spoiler content