SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1937  
KRAPPER, se KRAPP, sbst.1