SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KUPP kup4, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -er32.
Ordformer
(coup 17421868. coupe 1779. coupen, sg. best. 17101839. couppen, sg. best. 17571781. kup 1844. kupp 1781 osv.)
Etymologi
[jfr t. coup; av fr. coup, av vulgärlat. colpus, lat. colaphus, (knytnävs)slag, av gr. κόλαφος, (knytnävs)slag. — Jfr KUPÉ, KUPERA]
1) hastig o. överraskande handling; djärvt o. riskfyllt företag, vågstycke, manöver; spratt. Göra en djärv, rask kupp. KKD 12: 401 (1710). HSH 23: 201 (1757). Björn DygdYngl. 49 (1794; om enleveringsförsök). Ingeniör W. vill .. med hittills hemlighållna apparater försöka kuppen (att bärga ångaren). AB(L) 1895, nr 257, s. 5. Kuppen förövades vid 3-tiden. SvD(A) 1933, nr 260, s. 3 (om stöldkupp). — jfr RÅN-, STÖLD-KUPP m. fl. — särsk.
a) mil. hastigt o. överraskande överfall, överrumpling. HSH 7: 332 (1742). Genom en ny djärf kupp satte preussarne sig i besittning af den vigtiga Tauber-linien. Nordensvan Mainfältt. 221 (1894). Grimberg VärldH 6: 124 (1935).
b) polit. plötslig o. överraskande manöver varigm ngn berövar ngn l. tillvällar sig makten; särsk.: statskupp, statsstreck; statsvälvning; äv. bildl. Tegnér Armfelt 1: 205 (cit. fr. 1788). De stora ändamålen skulle .. vinnas (av hattpartiet) på ett fint, oskadligt sätt .. genom en lycklig kupp. Geijer I. 4: 74 (1822). Helen hade gjort en kupp. Bröderna hade kastats ur sadeln. Bergman JoH 108 (1926). Den av hr L. iscensatta kuppen kom som en fullkomlig överraskning för alla partiets medlemmar. SvD(A) 1933, nr 14, s. 11. — jfr STATS-, VAL-KUPP m. fl.
c) djärv affärstransaktion; god affär; äv. mer l. mindre konkret: (godt) kap, fördelaktigt förvärv. Rikedom, som samlas genom lyckliga (handels-)resor och så kallade goda couper. SC 1: 364 (1820). Louise (var) ryktbar .. för att göra, hvad man kallade lyckliga ”kupper”, hvilket betydde det samma som att göra ett godt kap, eller få en god vara för ett oerhördt god pris. Bremer Hem. 1: 227 (1839). Han drömde ständigt om att genom en lyckad kupp, en djärv spekulation befria sig från skuldbördan och vinna rikedom. BonnierLittH 4: 174 (1930). — jfr BÖRS-, SPEKULATIONS-KUPP m. fl.
2) i allmännare anv., i uttr. (få l. bliva ngt o. d.) på kuppen o. d., (få l. bliva ngt osv.) med anledning av vad som passerat. Vi fingo således 5 (jetonger) hvar (vid Sv. Akademiens sammanträde). Du ser jag kan bli rik på den coupen. Kellgren (SVS) 6: 156 (1786). Hero tror att Beatrice dör på kuppen. Hagberg Shaksp. 2: 47 (1847). Det är det farligaste som fins (att kurtisera damer); jag blef gift på den kuppen jag. HLilljebjörn Hågk. 2: 111 (1867). Nu ser det .. inte bättre ut än att .. (gråsparvarna) äro komplett utrotade — men jag tycker inte precis att Stockholms stad blivit så mycket mer skinande ren och fin på kuppen. SvD(A) 1934, nr 52, s. 10.
3) (†) spelt. i kortspel: insats, pott. Posten 1768, s. 188. Den, som .. befinnes hafva högsta spelet, tar coupen, eller allt hvad utsatt och hvad hållet blifvit. HbiblSällsk. 1: 328 (1839).
Ssgr (till 1): KUPP-FRI. (numera nästan bl. i Finl.) fri från risk l. förlust; skadeslös. Ni hotas båda med den yttersta olycka, och jag är inte eller kuppfri. Björn FörfYngl. 98 (1792). Laga blott ni calculerar / Så ni sjelf er kuppfri ser. Nordforss Theaterdir. 56 (1799). I fromhetens pels hade jag .. gått kuppfri genom skärselden. Topelius Fält. 1: 191 (1853). Cannelin (1921).
-MAKARE. person som utför l. deltager i en kupp l. som har benägenhet att utföra kupper. SvD(A) 1926, nr 129, s. 3. Revolutionära kuppmakare. DN(A) 1934, nr 83, s. 6.
-MAN ~man2. person som utför l. deltager i en kupp. SocDem(A) 1918, nr 32, s. 4.
-PLAN, r. l. m. SvD(A) 1923, nr 261, s. 14. Socialdemokratisk ungdom umgås inte med några dåraktiga kupplaner. DN(A) 1934, nr 307, s. 26.
Spoiler title
Spoiler content