SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KUPRI- 3pri~ l. 40~.
Etymologi
[ssgsform till lat. cuprum, koppar (se KOPPAR)]
kem. i ssgr betecknande kemisk förening vari koppar uppträder tvåvärd.
Ssgr (kem.): KUPRI-DIAMIN. Rosenberg OorgKemi 471 (1888).
-FÖRENING. Rosenberg OorgKemi 470 (1888).
-HYDROXID.
-JON. Koppar är i sina föreningar 1- eller 2-värd och bildar elementära, positiva joner, kupro- resp. kuprijon. Starck Kemi 129 (1931).
-KLORID. jfr KOPPAR-KLORID. 2NF 14: 973 (1910).
-OXID. jfr KOPPAR-OXID. Starck Kemi 129 (1931).
-SALT, n. Rosenberg OorgKemi 471 (1888).
-SULFAT. kopparsulfat. Rosenberg OorgKemi 473 (1888).
Spoiler title
Spoiler content