SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVANTITERANDE kvan1tite4rande, i Sveal. äv. -e3rande2, p. adj.
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[efter t. quantitierend, p. pr. av quantitieren, till quantität (se KVANTITET)]
metr. om vers, strof, skandering o. d.: vars rytm grundar sig på stavelsernas kvantitet (ss. fallet är i t. ex. de klassiska språken). Kræmer Metr. 1: 33 (1874; i fråga om sanskrit). SvTMusF 1929, s. 64.
Spoiler title
Spoiler content