SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVANTSVIS l. KVANSVIS l. KVANTVIS, sbst. o. adv.
Ordformer
(qvants- (qu-, -tz-) 15451730. qvant- 15451730. qvans- (qu-, -sz-) 15791769. qvantze- c. 1635)
Etymologi
[fsv. qvantsvis (i uttr. pa qvan(t)svis, på narri, utan allvar l. mening), sv. dial. kvansväjs, på skämt, kvantvis, med konst, för skens skull; liksom d. kvan(t)svis av mnt. quant(s)wise, motsv. holl. kwanswijs; trol. en ombildning av ffr. qua(i)nses, liksom (om), av lat. quam si, i anslutning till mnt. quant, förställning, sken, flärd, eg. samma ord som KVANT, sbst.1]
(†)
I. sbst., i uttr. l. uppå kvan(t)svis, utan att hava allvar l. mening; för syns skull; skenbart. LPetri Kr. 17 (1559). Så skeer ock wel vndertijdhen, at en .. på quantzwijs lijka som medh wådha, dräper någhon. LPetri Mandr. B 5 b (1562). Tå han kom på Broon, fölgde hans Swenner effter honom, och på qwanswisz togho honom medh Wold tilbaka igen. Tegel G1 1: 104 (1622). Kolmodin QvSp. 1: 427 (1732).
II. adv., = I. En lithen skute motte med köpenskap quantzwijss löpe vtöffwer till Lybke ther til att kunskape. G1R 17: 400 (1545). HH 20: 14 (c. 1580). Ihre (1769).
Spoiler title
Spoiler content