SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVESTOR kväs4tor, m.; best. -n; pl. -er kvästω4rer l. kves-. Anm. I ä. tid förekommer ordet äv. med lat. böjning. Thyselius HdlLärov. 2: 43 (1637).
Ordformer
(förr äv. q-. -æst- c. 16351836. -est- 18181933. -äst- 17681852)
Etymologi
[av lat. quæstor, vbalsbst. till quærere (se KVESTION). — Jfr KVESTUR]
1) (i Rom under antiken) benämning på vissa ämbetsmän med huvudsaklig uppgift att handhava den ekonomiska förvaltningen (urspr. äv. åklagare i brottmål). Bliberg Hist. 136 (1735). Eberhardt AllmH 2: 357 (1768). NoK 112: 90 (1931).
2) (utom i fråga om ä. förh. numera bl. i Finl. o. i fråga om utländska förh.) ämbetsman som förestår en vetenskaplig institutions (särsk. ett universitets) ekonomiska förvaltning; akademiräntmästare. Thyselius HdlLärov. 2: 44 (1637). 2NF (1911).
Spoiler title
Spoiler content