SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
KÅK 4k, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(kåck (koch, kock) 1589 (: kochstrukienn), 1592c. 1630, 1671 (: kåckstrykas). kå(å)k 1561 osv.)
Etymologi
[fsv. kaker; jfr d. kag; av mnt. kāk, skampåle, möjl. besläktat med KÄGLA. — Jfr KOK, sbst.2]
(förr) (på en timrad l. murad ställning upprest) påle l. stenstolpe vid vilken vissa bestraffningar värkställdes, nidskrifter brändes, brottslingars namn uppspikades m. m.; skampåle; spöpåle; särsk. i sådana uttr. som bindas l. ställas vid, sättas på, straffas med l. vid, stå för l. l. vid kåken, ställas (o. bindas) resp. stå (bunden) vid kåken i allmänhetens åsyn (ss. ett vanärande straff). Svart G1 113 (1561). Att .. (en gumma) skulle hudstryckas vijdh kåcken. Rääf Ydre 3: 151 (i handl. fr. 1598). Dömes .. hans nampn till att näglas widh kåken. Schück Wivallius 1: 192 (i handl. fr. 1633). SthmStadsord. 2: 153 (1700). Levander Brottsl. 194 (1933).
Ssgr (förr): A: KÅK-HORA. ”hora” som dömts till kåkstraff. SthmTb. 10/1 1588.
-RIS. ris varmed ngn spöades vid kåken. Lind (1749).
-STRAFF. (kåk- 16481934. kåks- c. 1540) bestraffning som bestod i att delinkventen under en viss tid fick stå (fastbunden) vid kåken (o. undergå kåkstrykning). OPetri Lagkomm. 22 (c. 1540). VDBötB 1648, s. 426. Rig 1934, s. 130.
-STRYK. (enst., †) kåkstrykning; bildl.; jfr KOK, sbst.2 Blif nu så länge borta, som du plägar, så skal du vara försäkrad om ett kåk-stryk. Lagerström MadApr. 15 (1736).
-STRYKA, -ning; jfr -STRYK.
1) (förr) (binda fast o.) hudstryka (ngn) vid kåken. SkrGbgJub. 6: 155 (1589). Medh tu paar Rijs kåkstrykas. SthmStadsord. 1: 90 (1642). Levander Brottsl. 204 (1933).
2) (i sht i vitter stil, numera knappast br.) bildl.: ”hudflänga” (se d. o. 2). 2Saml. 4: 169 (1820). Sedan kåkstrykningen i Aftonbladet för sig gått på förväntadt sätt (osv.). BrefReuterdahl 45 (1856).
-STUPA, v. (kåk- 15941664. kåke- 1584) (†) kåkstryka (se d. o. 1). SthmTb. 27/4 1584. Därs. 10/6 1594. Kempe Krigzpersp. 217 (1664).
B (†): KÅKE-STUPA, se A.
C (†): KÅKS-STRAFF, se A.
Spoiler title
Spoiler content