SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LAKTER, sbst.2, r. l. m.; best. -n.
Ordformer
(lack-)
Etymologi
[av en dialektform av fr. laitier, slagg (jfr OHeinertz i InbjLärovSöderm. 1926, s. 11)]
hyttk. slagg (i sht ur masugn); jfr LAKT; numera bl. i LAKTER-GÖS. Rinman (1789). Garney Masmäst. 319 (1791). Möller (1807).
Ssgr (hyttk.): LAKTER- lak3ter~ GÖS. vid masugn av ä. typ: trekantigt tackjärnsstycke utanför dammen (se DAMM, sbst.1 I 4 a) o. hindrade slaggen att rinna omkring; jfr GÖS, sbst.3 1. Rinman (1789).
-HÅL. (†) slagghål; slaggöga. Rinman (1789). Dalin (1852; med hänv. till slagghål).
-KROK. (†) = LAKT-KROK. Rinman 1: 765 (1788).
Spoiler title
Spoiler content