SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LAMA la4ma, äv. 32, sbst.3, r. l. f. l. n.; best. -n, ss. n. -t; pl. (föga br.) -s (Åstrand, Nisbeth (1868)), ss. n. =.
Etymologi
[jfr eng. llama; samma ord som LAMA, sbst.2, o. urspr. användt om tyg av lamaull]
textil. urspr.: tyg av lamaull; numera vanl.: ett slags löst, flanellartat, långulligt tyg av kardad fårull, oftast användt ss. foder; äv. ss. ämnesnamn. Åstrand (1855). 3NF (1930).
Ssgr (textil.): LAMA-FODER. UpsP 1860, nr 45, s. 1.
-GARN. yllegarn av det slag som användes i lama(tyg). Hjertelius Stickm. 71 (1892).
-SCHAL. ett slags mjuk, långhårig schal av lamaull (äkta lamaschal); numera vanl. om dylik schal av fårull. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 9.
Spoiler title
Spoiler content