SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1939  
LASKISOR, sbst. pl.
Ordformer
(laschis- c. 1695. laskis- 18081894. lasskis- 1808. -er c. 1695. -or 18081894)
Etymologi
[möjl. av holl. laschijzer, laskjärn, av holl. lasch, lask, o. ijzer, järn. Ändelsen -or torde bero på att ordet i sv. uppfattats ss. pl.]
(†) sjöt. i pl., benämning på ett slags spik. Grundell AnlArtill. 1: 25 (c. 1695). DA 1808, nr 33, s. 3. SFS 1894, Bih. nr 58, s. 48.
Spoiler title