SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
LEPRA le4pra, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[av senlat. lepra, av gr. λέπρα, urspr.: fjällande hudsjukdom, eg. fem. sg. av λεπρός, fjällig, till λέπος, bark, skal, fjäll]
Ssgr (med.): LEPRA-BACILL. bakterie som förorsakar spetälska, ”Hansens bacill”. Sundberg Mikroorg. 21 (1895).
-SJUKHUS~20 l. ~02. FinBiogrHb. 1926 (1903).
Avledn. (med.): LEPROSERI, n. [av fr. léproserie, till lat. leprosus (se LEPRÖS)] sjukhus för spetälska. Hwasser VSkr. 1: 316 (1841). Sjövall o. Höjer 129 (1929).
LEPRÖS, adj. [av fr. lépreux, av lat. leprosus, spetälsk] om person: behäftad med spetälska, spetälsk; om sak: som hör till l. uppstår gm spetälska. Leprösa Sjuka. VetAH 1783, s. 227. De leprösa granulationshärdarna. Pettersson Bakt. 199 (1926).
Spoiler title
Spoiler content