SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1941  
LIVER li4ver, sbst.2, m.; best. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. live, mlat. livii l. livones, pl.; av ovisst urspr. — Jfr LISPUND, LIVONER]
mansperson tillhörande ett med finnar o. ester besläktat folk som förr utgjorde Livlands egentliga inbyggare, men som numera bl. i ringa antal bebor den nordligaste kustremsan av Kurland; nästan bl. i pl. (äv. utan avseende på kön). Lönnrot SvSkr. 2: 437 (1844). Jag har lefvat .. bland falska polacker, smutsiga ester och okunniga liver. Ahrenberg Öst. 105 (1890). Fornv. 1920, s. 37.
Spoiler title