SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LYCKSALIGT, adv., se lycksalig, adj.