SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1941  
LYSING ly3siŋ2, sbst.1, om djur m. l. r., om växt r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr nor. lysing (i bet. 1 a); till LJUS, adj., l. LYSA, v.2 — Jfr LYSING, sbst.2]
1) zool. om fiskar med silverglänsande sidor o. buk.
a) (numera föga br.) torskfisken Merlucius merlucius Lin., kummel. VetAH 1771, s. 250 (om nor. förh.). Stuxberg Fisk. 389 (1895).
b) (†) torskfisk av släktet Gadus (Art.) Günth., särsk. Gadus pollachius Lin., blanksej, lyrtorsk; jfr LYRA, sbst.1 Brander NatH 31 (1785).
2) bot. växt av släktet Lysimachia Tourn. (med gula, lysande blomställningar). Liljeblad Fl. 88 (1798). Karlfeldt FlBell. 62 (1918). jfr BUSK-LYSING.
Spoiler title
Spoiler content