SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄTTA, sbst.4, f.; pl. -or.
Etymologi
[jfr ä. d. lætte, lette; sidoform till LATTA; jfr LÄKT]
(†) träribba, latta. Risingh LandB 51 (1671).
Ssg: LÄTTE-STEGE. (†) stege gjord av träribbor. IErici Colerus 2: 97 (c. 1645).
Spoiler title
Spoiler content