SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
LÄTTA lät3a2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(äv. skrivet letta)
Etymologi
[sidoform till LETA, sbst.]
växt tillhörande släktet Lithospermum Lin., stenfrö, sminkrot; särsk. om arten Lithospermum arvense Lin.; jfr LETA, sbst. Liljeblad Fl. 80 (1792). Bolin Åkerogräs. 114 (1926). — jfr HOR-, STENFRÖ-, ÅKER-LÄTTA.
Spoiler title
Spoiler content