SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1942  
MAJORENN maj1ωrän4 l. -or- l. -år-, adj.; n. o. adv. -ent. Anm. I ä. tid användes stundom den mlat. formen majorennis, t. ex. BorgRiksdP 89 (1672), HSH 4: 290 (1714).
Etymologi
[jfr t. majorenn; av mlat. majorennis, av lat. major, större, äldre (se MAJOR), o. lat. annus, år (se ANNO)]
(numera föga br.) jur. myndig (i juridiskt avseende). Loenbom Stenbock 4: 226 (i handl. fr. 1713). (Det vore olagligt) att den unge Konungen (dvs. G. IV A.) blifvit emot regeringsformens föreskrift ansedd för majorenn innan han fyllt tjuguett års ålder. Atterbom Siare 5: 81 (i handl. fr. c. 1796).
Avledn.: MAJORENNITET, r. l. f. [jfr t. majorennität] (numera föga br.) jur. förhållande(t) l. egenskap(en) att vara myndig; myndighetsålder. RARP 8: 60 (1660). 3NF (1930).
Spoiler title
Spoiler content