SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MEDELHET, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(middel-)
Etymologi
[avledn. av MEDEL, adj.]
(†) mitt(parti); centrum. (Om örlogsflottan flyttades till Landskrona hamn) tå synes han .. icke kunna beskyddha den .. (svenska) siökanten, aldenstundh han wore staddh icke widh middelheeten, vthan nästan widh endhen aff samma siökants linier. HSH 35: 384 (1664). Wärnskiöld Fortif. C 3 b (1673).
Spoiler title
Spoiler content