SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MEDELLÖSA, r. l. f.; best. -an; äv. MEDELLÖSE, m.?
Ordformer
(medellösa 16271759. medellöse 1631)
Etymologi
[ssg till MEDEL, sbst., l. avledn. av MEDELLÖS]
(†) avsaknad av l. brist på förnödenheter l. ekonomiska tillgångar; medellöshet; fattigdom; äv. i uttr. medellösa på säd, pänningar o. d.; jfr MEDEL, sbst. 13 o. 14. RP 1: 49 (1627). Effter som Allmogen mechter inthet mehra Contribuera för fattigdom och medellösa på penninger på månge Ortter. RARP 3: 207 (1642). Att Keiser Iulius .. intet torde stå länge i Tysland för medellösa på säd för sitt Krigz-folk. Rudbeck Atl. 1: 593 (1679). Monge inferiores afreste (till universitetet); men medellösan tvang mig at blifva qvar (på gymnasiet). Rhyzelius Ant. 17 (c. 1750). Hallman Blacksta 127 (1759).
Spoiler title
Spoiler content