SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MEDIKAL me1dika4l l. med1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. o. eng. medical, fr. médical, it. medicale; av senlat. medicalis; avledn. av lat. medicus (se MEDIKUS)]
(numera föga br.) som har avseende på l. sammanhänger med hälso- o. sjukvården, medicinsk. SvBL 7: 478 (1877). (Gymnastikens) medikala tillämpning. Verd. 1892, s. 57. — särsk. med. i uttr. medikal gymnastik, sjukgymnastik; medikal gymnastikanstalt, institut för sjukgymnastik. Ling 3: 511 (1834). En medikal gymnastikanstalt. FinBiogrHb. 129 (1895). Haglund HållnRörOrg. 1: 113 (1924).
Ssgr: MEDIKAL-BEHANDLING. (†) medicinsk behandling. SvLittFT 1838, sp. 586. LGBranting 3: 2 (1851).
-GYMNAST. (i Finl.) sjukgymnast. Hufvudstadsbl(A) 1934, nr 326, s. 22.
-GYMNASTIK. (numera nästan bl. i Finl., i fackspr.) sjukgymnastik. 2SvLäkSH 8: 306 (1854). FFS 1929, s. 220.
Spoiler title
Spoiler content