SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MESOGOT mes1ogω4t l. me1-, l. -så- l. -sω-, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. mäsogote, eng. Moeso-Goth; av senlat. moesogothi, pl., av moeso-, ssgsform till det lat. provinsnamnet Moesia, Mesien, o. gothi, pl., goter, med syftning på goternas vistelse i Mesien]
hist. manlig individ tillhörande de västgoter som kvarstannade i Mesien efter sina stamfränders utvandring därifrån; i pl. utan avseende på kön. NF (1886). BonnierKL (1925).
Spoiler title
Spoiler content