SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MOT, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 13 d) MOT-OFFENSIV, r. mil. Vid Dnjestr .. (ha tyskarna) stött på en stark rysk motoffensiv, som .. tvungit dem tillbaka öfver floden. PT 1915, nr 145 A, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content